Home > Allmänt > Se upp för dolda fel vid husköpet

Se upp för dolda fel vid husköpet

January 29th, 2014

När man är på gång att köpa ett hus och det är dags att skriva på kontraktet gäller det att man noggrant har undersökt huset och att man vet vad man ska titta efter för att inte gå på en nit senare om man upptäcker ett fel. Som köpare har man en långt gående undersökningsplikt, och om det visar sig att man vid en noggrann undersökning hade kunnat upptäcka felet får man stå för kostnaderna själv.

Vad menas med dolda fel?
Ett dolt fel är ett fel som fanns i huset när man köpte det, och som man vid en noggrann undersökning av huset inte kunnat upptäcka. Det ska vara ett fel som man inte behövt räkna med när det gäller husets ålder, skick och konstruktion. För att felet ska räknas som dolt ligger ett stort ansvar på att köparen har uppfyllt sin undersökningsplikt, och denna kan utökas om det finns symptom på fel. Säljaren har i princip inget ansvar och behöver inte upplysa köparen om fel som köparen själv kunnat upptäcka. Säljaren kan också lägga in en friskrivningsklausul i köpekontraktet som innebär att köparen inte får ersättning för dolda fel. Detta gör ofta att köpesumman blir lägre.

Vad gäller angående besiktningsman?
Som köpare har man undersökningsplikt för de delar som inte ingår i besiktningsmannens uppdrag, men det betyder inte att man kan lita fullt ut på besiktningsmannen gällande de andra delarna. Om besiktningsmannen missar något som en normalt kunnig köpare borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning räknas felet inte som dolt. Det gäller alltså att undersöka hela huset både en och två gånger.

Vad ska man göra om man hittar dolda fel?
Om man upptäcker dolda fel i huset bör man genast reklamera felet till säljaren och dokumentera det man har hittat. Det kan vara bra att ta hjälp av en kunnig jurist som kan ge råd och hjälpa till med ärendet och processen.

Allmänt

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.