Home > Allmänt > Olika värmekällor till ditt hus

Olika värmekällor till ditt hus

August 8th, 2013

Hur vi väljer att värma upp våra hus blir allt viktigare. Man vill helst ha ett system som både är snällt mot plånboken och mot miljön. Att investera i bra uppvärmning kan också ge en fördel vid eventuell försäljning av huset. Här följer några miljövänliga alternativ.

Bergvärme
När man installerar bergvärme borras ett djupt hål marken för att kunna nyttja grundvattnets temperatur. Grundvattnet håller en relativt konstant temperatur över årstiderna, vilket gör kostnaderna förutsägbara. Vinsten blir störst om man förbrukar mycket värme.
Bergvärme har oftast höga kostnader för själva installationen, och beräknas oftast löna sig efter ca 10 år, beroende på vad det kostade och vilken uppvärmning man hade tidigare.
Om man ska installera bergvärme bör man redan ha ett vattenvärmesystem i huset.

Solvärme
Ett värmesystem med solenergi är väldigt miljövänligt. Installationen är en engångskostnad, underhållskostnaderna är små och själva energin är gratis. En solfångare tar emot energin från solen och omvandlar den till värme. Solenergin kan användas i ett kombisystem som producerar både tappvarmvatten och värme till huset. Denna teknik ska inte blandas ihop med solcellstekniken för elproduktion. Solvärme kombineras oftast med vedpanna med ackumulator, pelletspanna eller värmepumpar.

Luftvattenvärmepump
Luftvattenvärmepumpar använder sig av den värme som naturligt finns lagrad i utomhusluften. Dessa ska inte blandas ihop med luftvärmepumpar, som sprider värmen via en fläkt. En luftvattenvärmepump sprider värmen via ett vattenburet system, och är därför inte lika beroende av placeringen för att värma upp huset.
Luft innehåller värme även när det är minusgrader ute, men effekten blir större ju varmare det är. På vintern behövs en kompletterande värmekälla, och luftvattenvärmepumpen är därför lönsammare ju längre söderut man bor.
Luftvattenvärmepump passar bäst i ett hus som redan har ett vattenburet system för värmetransport.

Pelletsvärme
Pelletsvärme är inte lika underhållsfritt som vattenburen värme eftersom man själv måste fylla på sin värmekälla. Dessutom måste man ha plats att förvara pelletsen. Däremot sköter själva eldningen sig själv, och det är miljövänligt då det inte bidrar till växthuseffekten.
Pellets tillverkas av biprodukter från sågverksindustrin, och askan kan återföras till naturen som gödning.
Pelletsbrännare kan värma upp huset och/eller tappvarmvattnet. Många pelletsbrännare kan monteras på befintliga pannor avsedda för olja eller ved.

Allmänt

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.