Home > Allmänt > Alternativa sätt att värma huset

Alternativa sätt att värma huset

July 16th, 2014

Det finns många sätt att värma upp ett hus på, där en del är bra och andra är mindre bra. De mindre bra är enkelt uttryckt de som använder sig av förbränning – olja, ved eller pellets. Visst, det är skillnad på olja och pellets, där olja definitivt är något som man ska undvika att använda om det är möjligt. Men pellets är även inte heller de helt bra ur miljösynpunkt. För att då inte tala om att de kostar pengar, och att det kan vara ett evigt slit för att hålla pannan igång, speciellt då under vintern, och speciellt då det blir riktigt kallt. Men det finns alternativa uppvärmningssätt.

Värme ur marken
Det finns ett enkelt och genialt sätt att hämta upp värme ur marken, för att värma upp ditt hus, och detta utan att du behöver skada miljön. Men förutom att det är skonsamt mot miljön så är det också mycket billigt. Priset per kilowattimme är betydligt lägre än för alla alternativ. Det handlar om jordvärme och bergvärme, som båda fungerar på ungefär samma sätt. En slang som är fylld med en mycket kall vätska, under noll grader, cirkulerar i en slang, antingen i en slinga några meter under jorden, eller ner i ett 70-220 meter djupt hål i berggrunden. Då omgivningen där är varmare än kylvätskan, så värms denna upp, och kan sedan användas för att värma upp huset.

Detta uppvärmnngssätt har bara en nackdel: det kostar mycket att installera. Men det är en kostnad som man tjänar tillbaka på några år i och med att uppvärmningskostnaderna sänks dramatiskt. Samtidigt som det, som sagt, är betydligt vänligare mot miljön. Det är förståeligt om många tvekar då initialkostnaderna är så pass höga. Men klarar man bara av dessa, så är bergvärme eller markvärme långt, långt bättre än pellets, ved och olja, på alla sätt och vis.

Allmänt

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.